Om oss

Vi är sagoförlaget som tror på sagans kraft!

Sagolikt Bokförlag älskar sagor! Som gamla tiders lägereldar vill vi att sagoberättandet sprider sig runtom bland barn och vuxna. Och vi vill skapa nya sagor som inte har berättats förut men som längtar efter att bli berättade.

Det är vi vuxna som måste ge alla barn förutsättningarna att okritiskt se sig om i världen. Barn bär på de fördomar vi ger dem. Barn är så öppna som vi tillåter dem att vara. Vem som helst ska kunna älskas oavsett kön, ålder, utseende, hudfärg eller religion. Och det som är möjligt i sagans värld ger avtryck in i vår egen verklighet.

I Sagolikt Bokförlag tror vi på sagans kraft!